Nainstalujte si:
       

Překlad patter


patter = plácání; brebentění; drmolení; řečnění; žvanění; ťukání; pleskání; ťapání; drmolit; breptat; ťukat; pleskat; ťapat; capat; repetění; repetit; pleskot; cupkání; plácat; cupitat; breptání; klábosení; tlachání; hantýrka; žargon; žvanit; klábosit; tlachat
wheel patter = skákání kola; svislé kmitání kola;

Překlad patter z webu:
She began to patter her fingers along the wood again.  Začala opět prsty ohmatávat dřevo.
Authority responded, in a bewildering patter of words.  Výše postavený odpověděl rozzlobenými proudy slov.
Then she was gone, with a patter of light slippered feet.  Pak zmizela a ve vzduchu zůstala jen ozvěna tichých kroků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpattern   pavement   paving   payable   payable on delivery   payable on demand   payer   paying