Nainstalujte si:
       

Překlad patrol


patrol = hlídka; stráž; střežit; hlídkovat; strážný; obchůzka; pochůzka; být na hlídce; patrola (hlídka); patrolovat (hlídkovat); pravidelné pozorování; být na stráži; dohled; hlídat; požární stráž; hlídkový; požární hlídka; hlídkující stíhači; hlídkování
fighting patrol = bojová průzkumná hlídka; bojová hlídka;
guard patrol = zajišťovací hlídka; strážní hlídka;
road patrol = silniční hlídka; hlídka dopravní policie;

Překlad patrol z webu:
Patrol car 1423, yes?  Pollcejnf ví°iz 1423, aňó?
A patrol boat!  Hlídková loď!
I just patrol this length.  Já hlídám jen její poslední díl.
Escape the pursuing patrol boat!  Unikni ostatním lodím!
He didn't have a patrol car?  On neměl hlídkový vůz?
All gods defecate on that patrol boat!  Ať bozi ztrestají ten policejní člun!
I think we will continue to patrol as we are for another four hours.  Myslím, že budeme hlídkovat tak jako teď ještě nějaké čtyři hodiny.
Why don't you own one of those patrol boats?  Proč nemáte taky policejní člun?
We're like rabbits in a cage if a patrol catches us here.  Jestli nás tady nachytá hlídka, budeme jako králíci v kleci.
It, in turn, was followed by three freshly cleaned patrol cars.  Za ním následovaly tři umyté hlídkové vozy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpatter   pattern   pavement   paving   payable   payable on delivery   payable on demand   payer