Nainstalujte si:
       

Překlad patient


patient = trpělivý; pacientův; pacient; trpělivě snášející; shovívavý; umožňující; připouštějící; nemocný; vytrvalý; čekající; snášející; pacientka; snášenlivý; marod; nemocná; výchova pacienta
be patient = mít strpení; mějte strpení;
mental patient = duševně chorý (osoba); duševně nemocný;

Překlad patient z webu:
Patient comatose.  Pacient je v komatu.
Be patient with us.  Měj s námi trpělivost.
A very patient lady.  Je to trpělivá paní.
I understand our patient woke up.  Náš pacient se tedy probudil?
We have to be patient on this.  Musíme mít trpělivost.
She asks you to be patient if it's dot cooked properly.  Nemáte se prý horšit, když nebude upravený, jak má být.
I intend to try to be patient in his fashion.  Ano, já se budu snažit, jak mě o tom poučil.
All of these men were good listeners, patient men.  Byli to dobří posluchači, trpěliví lidé.
We can't afford to take chances with a patient in his condition.  U pacienta v takovémhle stavu nemůžeme nic riskovat.
It had all taken years and years, decades of patient effort.  Trvalo to dlouhá léta a desetiletí trpělivého úsilí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpatrol   patter   pattern   pavement   paving   payable   payable on delivery   payable on demand