Nainstalujte si:
       

Překlad patience


patience = trpělivost; vytrvalost; stálost; snášenlivost; shovívavost; pasiáns; strpení; trpělivý
angelic patience = andělská trpělivost; svatá trpělivost;
lose patience = ztratit trpělivost; vyletět z kůže; ztrácet trpělivost;

Překlad patience z webu:
Patience and outwardly calm.  Trpělivost a zdání klidu.
Observe patience and discretion.  Zachovej trpělivost a mlčenlivost.
With surprising patience he pushed her away.  Carlo ji s překvapující trpělivostí odstrčil.
His restraint and patience bordered on the robotic.  Jeho sebeovládání a trpělivost by mohl překonat snad jen nějaký robot.
Still he waits with the patience of a python.  Doktor stále vyčkává s trpělivostí chřestýše.
He was a man of infinite patience and planning.  Byl to nesmírně trpělivý a cílevědomý člověk.
It had no interest in logic, no patience for cans and can'ts.  Nezajímal se o logiku nebo o to, co se může či nemůže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpatient   patrol   patter   pattern   pavement   paving   payable   payable on delivery