Nainstalujte si:
       

Překlad patent application


patent application = patentová přihláška; přihláška patentu; žádost o udělení patentu; patentní modř
file a patent application = podat patentovou přihlášku;
pathway   patience   patient   patrol   patter   pattern   pavement   paving