Nainstalujte si:
       

Překlad password


password = heslo (ochrana přístupu); klíčové slovo; heslový; krycí heslo; opravňovací kód; přístupový kód; nesrovnatelný
security password = bezpečnostní heslo; bezpečnostní přístupový kód uživatele; ochranné heslo;

Překlad password z webu:
And the password is?  A heslo je?
The key and password were obviously illgotten.  Ten klíč a identifikační číslo zjevně získali nezákonným způsobem.
They don't know the password either, he whispered.  Ani oni na to heslo nepřišli, zašeptal.
You notice there wasn't any password or anything?  Všiml sis, že nemají žádné heslo nebo něco takového?
This is the sign and the password is to say your name.  Tohle je znak a heslem bude vaše jméno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaste   pasting   pastry   patch   patent   patent application   pathway   patience