Nainstalujte si:
       

Překlad passport


passport = pas (cestovní); průkaz; průkazka; povolení; cestovní pas; propustka; doporučení; pasový; heslo (ochrana přístupu)
expired passport = prošlý pas; propadlý pas;

Překlad passport z webu:
Passport records?  A co cestovní pasy?
Your passport please.  Váš pas, prosím.
New name, phony passport and identification.  Nové jméno, falešný pas a totožnost.
Do you have a passport in another name?  Máte pas na jiné jméno?
It was in her parka, with her passport and her ticket home.  Měla ji v kapse své parky společně s pasem a letenkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassword   paste   pasting   pastry   patch   patent   patent application   pathway