Nainstalujte si:
       

Překlad passive


passive = pasivní; trpný; netečný; osudu odevzdaný; nečinný; trpný rod (jaz.); pasivum (trpný rod, jaz.); letargický; bezvládný; nehybný; nevýbojný; pasívní; necitlivý; pasívní anafylaxe


Překlad passive z webu:
Be passive as long as you can.  Musíš být pasivní, jak to jen půjde.
An endless passive cycle of birth and rebirth through the eons.  Nekonečný koloběh narození a znovuzrození trvající celá tisíciletí.
So we chose passive resistance.  Proto jsme zvolili pasivní odpor.
He's deep, and their passive sonars are not as good as ours.  Je hluboko a jejich pasivní sonary nejsou tak dobré jako naše.
It was unnecessary to keep out passive particles.  Na to, aby se venku udržely pasivní částečky, je to zbytečně moc.
It was no great size in this passive state, but it was pretty even so.  Nijak zvlášť veliký v tomhle stavu, ale i tak hezký.
The dome was used for both active and passive operations.  Kopule sloužila jak k aktivním, tak k pasivním operacím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassport   password   paste   pasting   pastry   patch   patent   patent application