Nainstalujte si:
       

Překlad passion


passion = vášeň; žádost (chtíč); hněv; vztek; zaujetí; chtíč; nadšení; vášnivá zlost; pohnutí mysli; afekt; oplakávat; vyjadřovat zármutek; zanícení (zápal); zlost; rozkoš; náruživost; žádostivý; ohnivost; vášnivost; žhavost; utrpení; horování; plamennost
crime of passion = zločin z vášně;

Překlad passion z webu:
The passion for property is in it.  Je v ní vášeň majetnická.
Brains and passion both.  Mozek i vášeň.
It made the passion unreal.  Vášeň zbavoval pravdivosti.
They know how useful passion is for publication.  Ti vědí, jak se da vášeň výhodně zveřejnit.
She seems to have a passion for computers.  Zdá se, že zbožňuje počítače.
But it wasn't for the quiet passion now.  Teď ale nebyl čas na tiché milostné rozpoložení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassive   passport   password   paste   pasting   pastry   patch   patent