Nainstalujte si:
       

Překlad passing


passing = procházení (2. p.); přecházející; přechodný; nestálý; povrchní; zběžný; přechod; schválení; jdoucí mimo; náhodný; chod; chůze; průchod; smrt; přelétavý; pomíjivý; chvilkový; skon; míjivý; letmý; dočasný; míjení; předjíždění; pomíjející; procházející
token passing = předávání peška; předávání známky; předání oprávnění (tokenu); mention in passing = zmiňovat;

Překlad passing z webu:
Passing his closed door.  Přešly kolem zavřených dveří.
A passing foolishness.  Střídavý pominutí smyslů.
He was passing out!  Ztrácel vědomí!
And time was passing quickly.  Navíc rychle ubíhal čas.
He glowered at the passing scenery.  Hleděl vztekle na míjející krajinu.
They could not count the passing of time;  Nemohli odhadnout plynoucí čas;
They sat for lunch and began passing dishes.  Seděli u oběda a věnovali se svým talířům.
Unnoticed, he'd heard the exchange as he was passing and had stopped.  Nepozorovaně vyslechl konverzaci, když šel kolem a zastavil se.
Fache was becoming less amused with this call every passing moment.  Fachovi se ten hovor zamlouval čím dál tím méně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassion   passive   passport   password   paste   pasting   pastry   patch