Nainstalujte si:
       

Překlad passed


passed = prošel (7. p.); přešel (7. p.); projdený; přihodil se; projednaný; uplynulý; schválený; prošel


Překlad passed z webu:
Passed wind?  Upšouknul se?
He's passed us.  Minul nás.
Then it passed away.  Pak to přešlo.
Where had they passed to?  Kam se jen poděly?
So he could have passed a message.  Mohl tedy předat zprávu.
His mood of cowardice had passed away.  Záchvat zbabělosti už přešel.
Another swirl of rain came and passed by.  Další přeháňka přišla a odešla.
A car came up the hill and passed by.  Nějaké auto se šplhalo do vršku a projelo kolem.
He was a little behind schedule, but he passed through.  Měl trochu zpoždění, ale projel.
Rosemont took out a copy of a telex and passed it over.  Rosemont vyndal dálnopisné sdělení a podal jim je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassed away   passenger   passenger vehicle   passing   passion   passive   passport   password