Nainstalujte si:
       

Překlad passed away


passed away = zemřel; pominul; prošel
he passed away = on zemřel; on pominul;

Překlad passed away z webu:
If these two folk passed away by road, it was this road.  Jestliže ti dva odešli po silnici, museli jít tudy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassenger   passenger vehicle   passing   passion   passive   passport   password   paste