Nainstalujte si:
       

Překlad passage


passage = průchod (pro chodce); pasáž (v textu); projití; projetí; průjezd (silnice); převoz; přechod; chodba; plynutí; míjení; přejezd; přeplavba; jízdné na lodi; místo na lodi; cesta; přecházení; chůze; jízda; potyčka; couvnout stranou (s koněm); průtok; brána
air passage = vzduchová mezera; větrací kanál; vzduchový kanál;
back passage = zadní vývod; konečník;
blind passage = přenos materiálu na nové zvíře; slepá pasáž;
crossing passage = přeplavba; přestup;
heat passage = postup tepla; prostup tepla;

Překlad passage z webu:
Passage was fully paid and emphatically nonrefundable.  Cesta byla předplacená a nerefundovatelná.
The passage was momentarily clear.  Průchod byl na vteřinu čistý.
He opened the passage between the two cages.  Otevřel spojku mezi oběma klecemi.
What does a secret passage look like?  Jak vypadá tajná chodba?
The abrasive sound of their passage increased.  Syčivý zvuk z tření při jízdě zesílil.
They rounded a corner where the passage widened.  Zašli za roh a tam se chodba rozšiřovala.
In their current state, they hinder the passage of travelers .  V tomto stavu jsou cestujícím spíše na překážku...
With your 10,000 profit you can take a passage on a flying machine ...  Se svými 10 000 zisku si můžeš zamluvit místo na létajícím stroji...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassed   passed away   passenger   passenger vehicle   passing   passion   passive   passport