Nainstalujte si:
       

Překlad party


party = společnost; strana (smluvní, polit.); flámovat; večírek; dýchánek; slezina; mejdan; slavnost (malá); stranickost; stranictví; stranický; partajní; účastník (telefonického hovoru); zábava; výprava; skupina; stádo; hejno; oddíl; společenský; četa; sešlost
accommodated party = přizpůsobená strana; akomodovaná strana;
accommodation party = kdo za jiného podepíše z ochoty; akomodační strana;
adverse party = protistrana; druhá strana;
aggrieved party = poškozená strana; dotčená strana; poškozený; večer;

Překlad party z webu:
Party still going on?  Večírek je ještě v proudu?
The party set off again.  Znovu se vydali na pochod.
The guilty party was dead.  Viník je mrtvý.
It's a cocktail party obligation.  Musím na jakýsi večírek.
Say, that was some party last night.  Poslyš, to byl úžasný večírek!
We must go to the party in order to drink a lot and dance with girls.  Musíme jít na večírek, abychom tam hodně pili a tancovali s děvčaty.
When the beer was gone, the party ended.  Když pivo došlo, parta skončila.
One more drink, she said, ever the party girl.  Ještě jeden drink, poručila si, pořád jako prostitutka.
Nino turned her down, the only man at the party to do so.  Nino, jako jediný muž na večírku, ji odmítl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparty to   passage   passed   passed away   passenger   passenger vehicle   passing   passion