Nainstalujte si:
       

Překlad party to


party to = strana (při jednání); účastník (2. p.); účastník řízení


Překlad party to z webu:
Just party to the secret.  Pouze je zasvěcen do toho tajemství.
Nino turned her down, the only man at the party to do so.  Nino, jako jediný muž na večírku, ji odmítl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassage   passed   passed away   passenger   passenger vehicle   passing   passion   passive