Nainstalujte si:
       

Překlad parts


parts = části; partie; součástky; končiny
component parts = jednotlivé součástky; jednotlivé součásti;
engine parts = motorové díly; díly motoru;
ex-govt. parts = výběhové součástky; inkurantní součástky;
fabricated parts = prefabrikáty; záložní části;
in parts = po částech; v částech;

Překlad parts z webu:
Parts of chickens, usually, tied up with colored yarn.  Byly to obvykle zbytky částí kuřat, omotané barevným vláknem.
The parts still lived.  Jejich části ještě žily.
Still getting parts of it calibrated.  Ještě se kalibrují její součásti.
They were just parts that made no proper whole.  Byly to jen součástky, které nedávaly správný celek.
Most of the cured parts were male sexorgans.  Především mužské pohlavní orgány.
His mind went to other parts of that strange conversation:  V myšlenkách se vrátil k jiným částem toho zvláštního rozhovoru:
A lot of people knew different parts of the story.  Ty jednotlivé části znala spousta lidí.
The disseminated deposit is present in all parts of the formation.  Rozptýlené ložisko je přítomno ve všech částech celé forma­ce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparty   party to   passage   passed   passed away   passenger   passenger vehicle   passing