Nainstalujte si:
       

Překlad partner


partner = partner; společník; účastník; druh; kolega; podílník; družka; manžel; manželka; spolutanečník; spolutanečnice; spojit (dohromady); svést (dohromady); udělat společníkem; sdružit se; být partnerem; stanice; partnerský; spoluhráč; obchodní partner
active partner = veřejný společník; účastník činný ve společnosti; aktivní partner; činný účastník;
general partner = komplementář; společník s ručením; hlavní partner;
junior partner = mladší společník; méně významný společník; komanditista;

Překlad partner z webu:
The partner continued.  Společník pokračoval:
Uhhuh, my partner snorted.  Mhm, zavrčela moje společnice.
Very good, my partner nodded.  Velmi dobře, přikývl parťák.
Patrick was not a partner at the time.  Patrick v té době ještě nebyl společníkem.
Do you know what your partner is doing!?  Víš, co tu tvůj parťák provádí!?
Because one of them killed a partner of mine, once.  Protože jeden z nich kdysi zabil mýho parťáka.
The dus swung about suddenly and joined its partner on the ridge.  Dus se náhle odkolébal a připojil se ke svému partnerovi u průrvy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpartnership   parts   party   party to   passage   passed   passed away   passenger