Nainstalujte si:
       

Překlad particulars


particulars = podrobnosti (pl.); detaily; údaj; soupis; jednotlivosti; bližší okolnosti; podrobný seznam; podrobný popis; bližší údaje; náležitosti; specifika; jednotlivé body obžaloby
enter into particulars = zacházet do podrobností;
state full particulars = uvést všechny podrobnosti;

Překlad particulars z webu:
The particulars were now complete.  Sehnul se pod sedadlo a se­braI svou knížku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparting   partition   partitioning   partner   partnership   parts   party   party to