Nainstalujte si:
       

Překlad particularly


particularly = zvláště; obzvlášť; zejména; mimořádně; odděleně; obzvláště; hlavně; podrobně; povýtce; podrobnosti (pl.)
not particularly = nijak zvlášť; ani ne;

Překlad particularly z webu:
Particularly holy?  Téměř svatý?
A particularly loathsome dream.  Přímo hrůzný sen.
I don't particularly like him.  Já ho moc rád nemám.
He nodded, not particularly surprised..  Ani nebyl překvapený.
Has he been acting particularly stable?  Choval se obzvlášť normálně?
How can you understand them, particularly samurai?  Jak bys jim mohla rozumět, tím spíš samu­rajovi?
It's the drizzle that makes me particularly morose.  To mrholení, to mě obzvlášť štve.
It was not an honour that he particularly appreciated.  Nebylo to nic, oč by zvlášť stál.
Not the man that used to make such particularly excellent fireworks!  Snad ne ten muž, co dělával tak vynikající ohňostroje?
He's put a spell on all of us - particularly you!  Všechny nás začaroval - a tebe zvlášť!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparticulars   parting   partition   partitioning   partner   partnership   parts   party