Nainstalujte si:
       

Překlad particular


particular = specifický (určitý); zvláštní; jednotlivý; speciální; podrobný; přesný; podrobnost; jednotlivost; detail; důkladný; puntičkářský; konkrétní; individuální (příslušný jednomu); důvěrný přítel; vybíravý; příliš pečlivý; intimní; blízký; obzvláštní; údaj
in particular = zvláště; především; hlavně; zejména; obzvláště;

Překlad particular z webu:
Any particular reason?  Nějaký konkrétní důvod?
What in particular are you looking for?  Co konkrétně hledáš?
This one in particular looked diseased.  Obzvlášť tento vyhlížel nemocně.
Do you like this particular fish?  A tuhle rybu máte rád?
He's an athlete and very particular about his body.  Je sportovec a úzkostlivě dbá o své tělo.
I think two trips to this particular well is enough.  Vypadneme odtud.
What about copies in general, with no particular file?  No a co kopie dokumentů bez zvláštního svazku?
It was clear that the doll was no particular marvel to them.  Bylo jasné, že je loutka nijak neudivuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparticular about   particularly   particulars   parting   partition   partitioning   partner   partnership