Nainstalujte si:
       

Překlad particle


particle = částečka (prach, saze); drobet; smítko; částice (prach, saze); trocha; partikule (částice, jaz.); zrno (prášku); kousíček; částicový; hmotný bod; popílek; tělísko; dřevodrťová deska
Alpha particle = částice alfa; alfa-částice;
elementary particle = elementární částice; fundamentální částice;
foreign particle = cizí částice; cizí tělísko;
nuclear particle = nukleární částice; jaderná částice;
soil particle = půdní částečka;

Překlad particle z webu:
Where's the particle code?  Kde je kód částeček?
To control a particle network.  Ovládajících síť částeček.
It was just a particle cloud.  Byl to jen oblak částeček.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparticular   particular about   particularly   particulars   parting   partition   partitioning   partner