Nainstalujte si:
       

Překlad participation


participation = účastnictví; součinnost; podíl; zapojení; spoluúčast; podílnictví; účast; účastenství; spolupůsobení; účastnický; participační; podílový; podílení; podíl na; účast na; participace; účast na (6. p.)
foreign participation = cizí; zahraniční účast; cizí účast;
participle   particle   particular   particular about   particularly   particulars   parting   partition