Nainstalujte si:
       

Překlad partially


partially = částečně; zčásti; kuse; okrajově; předpojatě; parciálně; oddělitelnost


Překlad partially z webu:
And partially because of our religions.  A diem kvůli náboženství.
It was partially full.  Kýbl byl zpoloviny plný.
The face was partially burned.  Měl spálený kus obličeje.
The nasal passages appear partially or entirely blocked.  Zdá se, že nosní cesty jsou částečně nebo zcela ucpané.
He unwound his sash and partially wrapped the blade.  Odvinul si šer­pu a omotal ji kolem části čepele.
He was at a small table, partially hidden by a brick wall.  Seděl u malého stolu, částečně skrytý cihlovou zdí.
Mitch wiped his mouth and held the partially devoured thigh.  Mitch si utřel pusu a držel v ruce částečně ohryzané stehno.
Mariko got into her litter, leaving the curtains partially open.  Mariko nasedla do svých nosítek, ale nechala záclonu trochu odhrnutou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparticipation   participle   particle   particular   particular about   particularly   particulars   parting