Nainstalujte si:
       

Překlad partial


partial = částečný; neúplný; dílčí; stranický; parciální; nakloněný; zaujatý; stranící; částečně; částkový; alikvotní; omezený; podjatý; dílčí tón; částečný akcept


Překlad partial z webu:
It told partial tales.  Sdělovaly jen částečné průběhy.
Abby had seen the partial face before.  Abby už viděla tuhle část obličeje dřív.
There should at least have been partial fingerprints of a store clerk.  Měly by tam být alespoň částečné otisky prodavače.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpartial failure   partially   participation   participle   particle   particular   particular about   particularly