Nainstalujte si:
       

Překlad partial failure


partial failure = částečná porucha; částečný nezdar; parciální zlomek
service brake system partial failure = porucha jednoho brzdového okruhu;
partially   participation   participle   particle   particular   particular about   particularly   particulars