Nainstalujte si:
       

Překlad part in


part in = podíl v; úloha v; účast v; podíl na (6. p.); částečné zatížení
take part in = účastnit se (2. p.); zúčastnit se; spoluúčinkovat;

Překlad part in z webu:
There isn't a part in it for you, don't you see?  V tom procesu už pro vás není místo, copak to nevidíte?
She went to take part in the vigil.  Zúčastnila se smutečního shromáždění.
He has played a not unimportant part in this drama, said he.  S pomocí drátu se jim však podařilo otočit klíčem.
Jamis is demanding the right to test your part in the legend.  Jamis se dožaduje práva vyzkoušet tvůj podíl na legendě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpart with   partial   partial failure   partially   participation   participle   particle   particular