Nainstalujte si:
       

Překlad parking


parking = parkování; parkoviště; parkovací; stání; ; parkující; parkovací stání; odstavení; stanoviště vozidel; zaparkování; parkovací plocha (u dálnice)
angle parking = šikmé stání; šikmé parkování;
short-time parking = krátkodobé stání; parkoviště s omezenou dobou stání;

Překlad parking z webu:
Parking was the usual problem.  Zaparkovat bylo problém - jako vždy.
A parking garage?  Garáž někde na parkingu?
In a parking lot!  Na parkovišti!
Ray watched the parking lot and studied the fake passports.  Ray pozoroval parkoviště a prohlížel si falešné pasy.
He pulled into the parking lot.  Zajel na malé parkoviště.
He pulled into the apartment parking lot.  Zajel na parkoviště u domu.
I walked past him, toward the parking lot.  Obešel jsem ho a vydal se k parkovišti.
Slowly, we made our way to the parking lot.  Pomalu jsme se blížili k parkovišti.
McDeere nodded and continued to look around the parking lot.  McDeere přikývl a dál se rozhlížel po parkovišti.
They were on a sidewalk next to a small parking lot.  Stáli na chodníku u malého parkoviště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparking brake   parking brake system   parking lamp   parking light   parliament   Parliament   parlour   parole