Nainstalujte si:
       

Překlad parent


parent = rodič; otec (rodič); matka (rodič); zdroj; původ; předchůdce; předek; mateřský; základní; matečný; původce; rodičovský; výchozí; prapůvodkyně; prapůvodce; rodiče; mateřský atom
single parent = jediný rodič; osamělý rodič;

Překlad parent z webu:
She felt that typical contradiction a parent so often feels:  Zmítaly jí typické vnitřní sváry, známé všem rodičům:
That demanded a more accommodating stance with its parent country.  To si vyžadovalo vstřícnější postoj vůči zemi, v níž se zrodil.
Then, one after another, they dropped off from the parent buds.  Jeden po druhém pak opadaly z mateřských pupenů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorParis   parity   park braking system   parking   parking brake   parking brake system   parking lamp   parking light