Nainstalujte si:
       

Překlad pardon


pardon = prominout; odpuštění (trestu ap.); omilostňující; smilování; prominutí (trestu); odpustit; pardonovat; milost; dát milost; pardon; pouť; amnestie; omluvit; promiňte; s dovolením; odpustek; omilostnit; udělit milost; omilostnění; prominutí trestu
conditional pardon = omezená milost; podmíněné propuštění;
free pardon = udělení milosti s výmazem trestu; plná amnestie;
general pardon = amnestie (prominutí trestu); generální pardon; všeobecná amnestie;
partial pardon = částečná milost; dovolte;

Překlad pardon z webu:
Pardon me, madam.  Promiňte, madame.
Oh, pardon me, sir.  Och, promiňte, pane.
It was that short, if you'll pardon the expression.  Tak byl krátký, dáli se to tak vůbec říct.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparent   Paris   parity   park braking system   parking   parking brake   parking brake system   parking lamp