Nainstalujte si:
       

Překlad parasite


parasite = cizopasník; parazit; příživník; parazitní; vyžírač; parazitní kmity
facultative parasite = fakultativní parazit; náhodný parazit;

Překlad parasite z webu:
They parasite all of us.  Jen na nás parazitují.
Because any parasite that kills its host is a failure.  Pro parazita totiž není výhodné, když zahubí svého hostitele.
His wracked system was pushing the parasite up from his stomach.  Jeho trýzněný organismus vystrkoval parazita z žaludku nahoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparchment   pardon   parent   Paris   parity   park braking system   parking   parking brake