Nainstalujte si:
       

Překlad paramount


paramount = nadřazený; hlavní; svrchovaný; vrcholný; nejvyšší; prvořadý; nejdůležitější; výsostný; rozhodující; vrchnost; náčelník; hlava; velmi důležitý; nadřazený ekvitní nárok
title paramount = převažující právo; svrchované právo;

Překlad paramount z webu:
The safety of the aircraft was paramount;  Bezpečnost le­tadla převažovala nade vším.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparasite   parchment   pardon   parent   Paris   parity   park braking system   parking