Nainstalujte si:
       

Překlad parallel


parallel = paralela (podobná věc); paralelní; podobnost; protějšek; souběžný; shodný; obdobný; podobná věc; analogický; rovnoběžka; rovnoběžné postavení; srovnat; stejný; odpovídající; podobný člověk; vést rovnoběžně; podobat se; shodovat se; zapojený vedle sebe
in parallel = souběžně; paralelně;
serial parallel = sérioparalelní; sériově paralelní;

Překlad parallel z webu:
The parallel is exact.  Ta metafora odpovídá až do detailů.
Another contact in parallel with yours is in charge of another man.  Zároveň s vámi to má na starosti ještě někdo jiný.
There was an ominous parallel here:  Vnucovala se chmurná paralela:
If your disguise starts to fade, change direction to parallel mine.  Jestli začne proměna mizet, tak musíte zamířit ke mně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparalysis   parameter   paramount   parasite   parchment   pardon   parent   Paris