Nainstalujte si:
       

Překlad parallax


parallax = paralaxa; paralaxový; paralaxní; paralela (podobná věc)
geocentric parallax = denní paralaxa; geocentrická paralaxa;

Překlad parallax z webu:
Yamazaki's parallax.  Yamazakiho paralaxa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparallel   paralysis   parameter   paramount   parasite   parchment   pardon   parent