Nainstalujte si:
       

Překlad paradox


paradox = paradox (protismyslnost); protismyslnost; paradoxně
hydrodynamic paradox = hydrodynamický paradox; hydrodynamické paradoxon;

Překlad paradox z webu:
Are, said the luckless paradox manufacturer automatically.  Jsme, opravil ho automaticky nešťastný výrobce paradoxů.
And what was this, if not that paradox laid on a sheet?  A co bylo tohle, když ne tentýž paradox, rozložený na prostěradle?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparagraph   parallax   parallel   paralysis   parameter   paramount   parasite   parchment