Nainstalujte si:
       

Překlad parade


parade = přehlídka; pochodovat (při přehlídce, voj.); promenáda (pobřežní); průvod; stavění na odiv; stavět na odiv; nástup; paráda; slavnostní pochod; vykonat přehlídku; promenovat se; jít v průvodu; korzo; nastoupit; předvádět; ukazovat; vydávat se; slavnost
church parade = nástup k bohoslužbám; církevní průvod;
dress parade = módní přehlídka; slavnostní přehlídka;
identification parade = předváděčka; předvedení osob k identifikaci; skupinová identifikace pachatele; přehlídka k zjištění totožnosti;

Překlad parade z webu:
The parade is over.  Je po průvodu.
This is a parade with no soldiers, not even imitation soldiers.  V tomto průvodu nejsou žádní vojáci, ani vojáky nikdo nenapodobuje.
Every detail of this parade had its significance.  Každičká drobnost měla v téhle přehlídce svůj význam.
Don't you know there's a parade going on?  Zapomnělas, že bude přehlídka?
She twirled her hair and watched the parade of people rushing by.  Kroutila si pramen vlasů a pozorovala lidi spěchající kolem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparadox   paragraph   parallax   parallel   paralysis   parameter   paramount   parasite