Nainstalujte si:
       

Překlad parachute


parachute = padák; seskočit padákem; shodit padákem; výsadkový; záchyt těžní klece; záchyt; padákový; desantní; parašutistický; padákový balon
auxiliary parachute = padáček; pomocný padák; výtažný padáček;
emergency parachute = záchranný padák; osobní padák;
free parachute = volný padák; automatický padák;
tail parachute = brzdicí padák; letounový brzdící padák;

Překlad parachute z webu:
Parachute deploys in two minutes.  Dvě minuty do otevření padáku.
A white parachute popped open suddenly in a surprising puff.  Motory letadla už jen šeptaly.
He dropped the parachute and slapped her.  Pustil padák a pleskl ji přes tvář.
He picked up the parachute with one hand and dragged it behind him.  Druhou rukou vzal padák a vlekl ho za sebou.
Steal a plane, fly over, parachute in?  Ukrást letadlo, vletět dovnitř, seskočit padákem?
A fifth was installed in the parachute you asked for.  Pátý byl instalován do padáku, o který jste žádal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparade   paradox   paragraph   parallax   parallel   paralysis   parameter   paramount