Nainstalujte si:
       

Překlad parabola


parabola = parabola; parabolická anténa; příhradový parabolický trám
biquadratic parabola = bikvadratická parabola; parabola čtvrtého stupně;

Překlad parabola z webu:
Looping black marks scored the expansion joint macadam in parabolas.  Do makadamu zůstaly vydřené paraboly černých kolejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparacentesis   parachute   parade   paradox   paragraph   parallax   parallel   paralysis