Nainstalujte si:
       

Překlad papers


papers = doklady; spisy; dokumenty; akta; osobní doklady; listiny; cenné papíry; bankovky; archiválie; těžítko
browns papers = balicí papíry; hnědé papíry;
customs papers = celní dokumenty; celní doklady;
identification papers = osobní doklady; průkaz totožnosti;
identity papers = osobní doklady; průkaz totožnosti;
registration papers = doklady vozidla;

Překlad papers z webu:
Papers get processed.  Doklady se začnou vyřizovat.
The papers suffice.  Stačí mi noviny.
Take the papers to him.  Vezměte ty papíry k němu.
Petrov handed the papers back.  Petrov mu podal papíry zpět.
Oh, some of the papers do.  No, některé noviny to říkají.
He seldom read the evening papers anyway.  Stejně nikdy nečetl večerníky.
I told him to get the papers drawn, that's all.  Jen jsem ho požádala, ať připraví všechny podklady.
I picked it out from among the papers upon his desk.  Vzal jsem jej z dokladů, které měl ležet na stole.
My debts and rent were paid and my papers in my hiebpocket;  Dluhy a nájem byly splaceny, doklady jsem měl v kapse hiebu;
Had anyone visited you in your room after the papers came to you?  Navštívil vás někdo v pokoji, poté co jste dostal obtahy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparabola   paracentesis   parachute   parade   paradox   paragraph   parallax   parallel