Nainstalujte si:
       

Překlad paper


paper = papír; list; papírový; arch papíru; bankovky; cenné papíry; noviny (jedny); tapety; spisy; pojednání; článek; otázky (písemné zkoušky); přednáška (referát); zabalit do papíru; pokrýt (papírem ap.); obložit papírem; vytapetovat; časopis; magazín; referát
abrasive paper = papír brusný; brusný papír;
absorbent paper = sací papír; savý papír;
advertisement paper = plakátový papír; papír na reklamu;
ammunition paper = papír na balení výbušnin; nábojnicový papír;
antique paper = antik; espartový papír;

Překlad paper z webu:
Paper said two point five.  V novinách píšou dva a půl.
The paper trail.  Papírová stopa.
Was a paper asked for?  Chtěl na to potvrzení?
Floyd put the paper down.  Floyd noviny odložil.
Finally he passed the paper to her.  Nakonec jí papír podal.
I have a pencil and paper right here.  Tady je tužka a papír.
His hand was trembling and the paper shook.  Ruka se mu třásla a papír zašustil.
I ought to make you sign a paper to that effect.  Měl byste mi to dát písemně.
No, sir, there was a bit of blotting paper over that part.  Ne, pane, tu část zakrýval piják.
When he drew pictures of a tunnel layout the paper remembered .  Když kreslil plánky tunelů, papír si je pamatoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaper size   papers   parabola   paracentesis   parachute   parade   paradox   paragraph