Nainstalujte si:
       

Překlad pants


pants = trenýrky; dlouhé kalhoty; kalhotky; pánské trenýrky; slipy; podvlékačky; měkotina
gym pants = cvičební kalhoty; trenýrky;
stretch pants = šponovky (dámské); kaliopky (šponovky, dámské);

Překlad pants z webu:
His pants were splattered with blood.  Jeho kalhoty jsou postříkané krví.
I've kept my pants on.  Nemám chuť stahovat si gatě.
Leaves clung to his pants and shirt.  Kalhoty a košili měl obalené suchým listím.
He was wearing white cotton pants and a billowy red shirt.  Na sobě měl bílé bavlněné kalhoty a volnou modrou košili.
Baselton was probably peeing in his pants right now.  Baselton si pravděpodobně právě teď močil do kalhot.
He wore a white tunic and black pants and soft shoes.  Měl bílou košili, černé kalhoty a boty z měkké kůže.
I'd stick it in the top of my pants and blow my balls off.  Zastrčil bych si ji do kalhot a ustřelil si koule.
All they were wearing was a pair of woollen pants apiece.  Na sobě měli jen malé vlněné spodky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaper   paper size   papers   parabola   paracentesis   parachute   parade   paradox