Nainstalujte si:
       

Překlad panel


panel = panel (deska); panelový; výplň (rámových dveří, stropního podhledu); porota; čelní deska (přístrojová, ovládací); vložený dílec (na šatech); seznam porotců; odborníci (sezvaní); účastníci kvizu (sezvaní); ozdobit (výplněmi); obžalovat
acoustic panel = akustický panel; zvukoizolační deska;
address panel = pole adresy; adresové pole;
annunciator panel = signální tablo; signalizační panel;
back panel = panel zadní stěny; ;
bonnet panel = plech na kapotu; plech na kapotu motoru;

Překlad panel z webu:
A panel of the wall slid open.  Jeden panel stěny se odsunul.
The floor panel has been broken!  Dlaždice je rozbitá!
Ritter pulled the panel farther out.  Ritter podložku ještě víc povytáhl.
You will find a panel in the bird's chest.  Na hrudi ptáka najdete panel.
There was a glowing control panel inside.  Uvnitř byl zářící kontrolní panel.
We only have to unlock a panel and put in a new unit.  Chce to jen otevřít panel a novou jednotku tam zasunout.
There was a faint creak as the panel opened.  Ozvalo se slabounké vrznutí, jak se panel otevřel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaneling   panic   pantile   pants   paper   paper size   papers   parabola