Nainstalujte si:
       

Překlad panda


panda = panda (malá, velká); panda malá; panda velká; všeobecný
giant panda = panda velká; medvídek panda;

Překlad panda z webu:
Pandas, and before that, snow leopards and lions and gorillas.  Pandy a předtím sněžné levharty a lvy a gorily.
He studied pandas.  To je ten, co zkoumal pandy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpanel   paneling   panic   pantile   pants   paper   paper size   papers