Nainstalujte si:
       

Překlad painting


painting = malování; malba; obraz; líčidlo; malířství; nátěr; natírání; švejdování; malířský; kreslení; kresba; lakování; nános laku; stříkání barvy; stříkání laku; obrazový; stěnová malba; malířské práce; malířská práce; malovaný obraz; barvení; vymalování
action painting = akční malířství; aktivní malba;
encaustic painting = enkaustická malba; enkaustické barvy;
fresco painting = fresková malba; malba al fresco; freska;
glass painting = malování na skle; malování skla; monumentální malířství;

Překlad painting z webu:
The painting was imperceptibly out of place.  Obraz byl nepatrně vychýlen.
And a painting or two.  A také několik obrazů.
I'll bring the painting to you.  Přinesu vám ten obraz.
The back of the painting was pale and blank.  Zadní strana obrazu byla čistá.
Gentle went to give the painting a more intimate examination.  Jemný popošel, aby si malbu prostudoval blíže.
He went on staring at the painting while he turned this option over.  Nepřestával zírat na malbu, zvažoval tu možnost.
My mother brought iced tea and cookies, but the painting did not stop.  Máma přinesla ledový čaj a sušenky, ale natírání neusta­lo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaintings   pairing   palace   palate   palette   pallet   palsy   pancreatitis