Nainstalujte si:
       

Překlad pains


pains = snaha; úsilí; usilovný
growing pains = potíže růstu; bolesti v končetinách;
take pains = usilovat; přičinit se; vynasnažit se; vynaložit úsilí; namáhat se;

Překlad pains z webu:
The pains in his chest abated.  Bolest na prsou zvolna ustupovala.
We took no pains to hide it.  Nesnažili jsme se ji nijak skrývat.
He announced that he had taken great pains to avoid contamination:  Oznámil, že vynaložil veškeré úsilí, aby předešel kontaminaci:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpaint   painter   painting   paintings   pairing   palace   palate   palette