Nainstalujte si:
       

Překlad pages


pages = stránky (pl.); strany; rubrika (v novinách); stránek za minutu
facing pages = přilehlé strany; protilehlé stránky;

Překlad pages z webu:
Pages and pages of it.  Stránky a stránky.
The pages slid by.  Stránky klouzaly jedna za druhou.
Pages and pages of it.  Stránky a stránky.
He turned the pages of his missal.  Otočil stránku misálu.
He turned a few pages carefully.  Opatrně obrátil několik stran.
I've still got about ten pages to go.  Musím přečíst ještě deset stránek.
Or what if he burned the pages and gives us just the covers?  Nebo co když stránky spálil a dá nám jen desky?
The computer printout was over two hundred pages of data.  Tištěný výstup z počítače měl dvě stě stran.
As it probably did on any number of other pages as well.  Nejspíš jako na spoustě dalších stránek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpagination   paging   pains   paint   painter   painting   paintings   pairing