Nainstalujte si:
       

Překlad page format


page format = postavení sazby; formát stránky; záhlaví stránky
landscape page format = horizontální formát stránky; formát stránky na šířku;
pages   pagination   paging   pains   paint   painter   painting   paintings