Nainstalujte si:
       

Překlad packing


packing = balení; zabalení; balicí; obalová technika; balící; obal; konzervování (masa, ovoce); plnění; stěsnání; těsnění (tech.); ucpávka (těsnění); zhušťování; sada; zhuštění; paketování; pěchování; těsnicí materiál; zakládka; zakládání; vložka; utěsňování
column packing = náplň kolony; náplň sloupce;
dry packing = rovnanina; suchá základka;
export packing = exportní obal; balení exportního zboží;
file packing = obsazenost souborů; zaplnění souboru;
flange packing = těsnění přírub; přírubové těsnění;

Překlad packing z webu:
I've got packing to do.  Musím balit.
Polly was already packing my junk.  Polly už mi začala balit věci.
Why don't you start packing now?  Proč ještě nebalíš?
And in the center of the packing was a radio.  A uprostřed těsnění byla vysílačka.
At once he shoved his way through the crowds packing the balcony.  Okamžitě se protlačil na balkon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpacking ring   padding   paganism   page format   pages   pagination   paging   pains