Nainstalujte si:
       

Překlad packing ring


packing ring = těsnicí kroužek; kroužek pístový; kroužek těsnící; podomní obchodník
radial packing ring = těsnicí kroužek sbřitem; těsnicí kroužek s břitem;
padding   paganism   page format   pages   pagination   paging   pains   paint