Nainstalujte si:
       

Překlad package


package = balíček; balík; svazek; zabalit; dát do balíku; balení; agregát; komplex; balit; souhrn podmínek (pro jednání); souhrn podkladů (pro jednání); zásilka (zboží, jednokusová sada); soubor programů; programový balík; sada programů; samostatná součást; obal
accounting package = účetní programové vybavení; účetní software;
base package = základní výbava; základní vybavení; standardní vybavení;
collated package = skupinové balení; balení skupinové;
consumer package = obal spotřebitelský; nevratný obal;

Překlad package z webu:
The package is here.  Takže jsme tu všichni.
There's a package in my sea chest.  Mám v truhle balíček.
I threw the package onto the bed.  Hodil jsem balíček na postel.
My husband's got a package for you, sir.  Můj manžel má pro vás baliček, pane.
His eyes were looking at the package on his desk.  Jeho oči hleděly na baliček ležící na jeho psacím stole.
I called him and told him a package was on the way.  Zavolal jsem mu a řekl, že mu posílám balí­ček.
I'm not criticizing the people who put the package together.  Nechci kritizovat lidi, co to všechno dali dohromady, to ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpackaging   packet   packing   packing ring   padding   paganism   page format   pages