Nainstalujte si:
       

Překlad pacing


pacing = chození; chodící; stanovení rychlosti; časové posunutí; krokování; dávkování; dávkový; uložit
cardiac pacing = kardiostimulace; stimulace srdce (kardiostimulátorem);

Překlad pacing z webu:
Huxley was pacing faster.  Huxley nyní zrychlil.
Coal was now pacing behind the sofa.  Coal teď přecházel za pohovkou.
Why should he be pacing his room all the time?  Proč asi pořád přechází sem a tam po pokoji?
Coal stopped smiling and began pacing in front of the desk.  Coal se přestal smát a začal přecházet před psacím stolem.
Aahz was out of his seat, pacing back and forth.  Aahz vyskočil ze židle a přecházel sem a tam.
I shouted, jumping to my feet and pacing the room.  Ale může, křikl jsem, vyskočil jsem a začal rázovat po místnosti.
Us old farts are supposed to know about pacing ourselves.  My staří páprdové už musíme vědět, jak si držet svoje tempo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpackage   packaging   packet   packing   packing ring   padding   paganism   page format